Om oss

Stiftelsen ValdresKlinikken ble etablert i 1991 og ligger i Aurdal, 13 kilometer sør for Fagernes i Oppland fylke. Klinikkleder er Bjørg Mari Lie.

Det er staben på ValdresKlinikken som er bærere av verdigrunnlaget i vår rusterapimodell. Hver enkelt ansatt tar på seg ansvaret for å være et autentisk medmenneske. I det legger vi å forplikte oss til å være ekte og ærlige overfor oss selv og andre. Disse menneskelige egenskapene er drivkraften i det fellesskapet vi inviterer deg som rusavhengig og familien til å bli en del av.

I vårt behandlingsopplegg har vi et tverrfaglig sammensatt team som består av lege, psykiater, psykolog, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, sosionomer, klinisk ernæringsfysiolog og rusterapeuter.

Rusterapeutene har selv vært rusavhengige og har mange års erfaring med eget edruskap. De har 3 års utdannelse i addiktologi, som er siktet inn på å hjelpe rusavhengige gjennom AA og NA sitt 12-trinnsprogram. Integreringen av helse- og sosialfaglig personale sammen med rusterapeuter skaper en virkelighetsnær tilnærming til den rusavhengiges problemer, samtidig som den nødvendige helse- og sosialfaglige kompetansen ivaretas.

Organisasjonen

Juridisk stilling
Stiftelsen ValdresKlinikken er organisert som en selveiende næringsdrivende privat stiftelse. Stiftelsen ledes av et styre som fører tilsyn med forvaltningen av virksomheten. Et frittstående råd bistår ved rekruttering til styrefunksjoner. Styret ansetter klinikkleder.

Styrets sammensetning
Styrets leder: Hans Petter Henschien, privat forretningsdrivende, Bergen
Styremedlem: Lars Myhre, Kroon Maskin, Fagernes
Styremedlem: Asbjørn Månum, Pensjonert lærer, Leira
Styremedlem: Randi Isdahl, ValdresKlinikken, Aurdal

Styremedlem: Liss Bhadra Dahl, ansatt, Nesøya

Vis organisasjonskart (PDF)

Utsnitt av hovedinngangen

Utsnitt fra hovedinngangen