Staben på Stiftelsen ValdresKlinikken arbeider sammen med ett mål for øye: Å hjelpe rusavhengige og deres familier til et rusfritt liv.

Forside

Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Gjennomsnittlig behandlingstid er 3 måneder, inntil 6 måneder.

Klinikken har avtale med to helseregioner:

  • Helse Sør-Øst (11 plasser, løpende avtale)
  • Helse Vest (10 plasser, til og med 31.12.2020)

 

Vi arbeider etter en humanistisk rusterapimodell

Grunnpilaren i vår behandling er et menneskesyn med dyp respekt for enkeltindividet. Muligheten til forandring betinger et miljø preget av varme og aksept, der vi kan stole på at vi blir møtt, sett og respektert. Vi benytter gruppeterapi og AA sitt 12-trinnsprogram som hovedverktøy i behandlingen.

Informasjonen på disse sidene er rettet til deg som har et rusproblem, har en rusmisbruker som står deg nær eller arbeider profesjonelt med rusproblemer.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 61 36 29 70 om du har behov for mer informasjon. Vi kan ikke besvare henvendelser på e-post med identifiserbar personinformasjon av hensyn til personvernet.

Informasjon vedr. Covid-19

Under den pågående coronoapandemien, overvåker vi på Valdresklinikken nøye situasjonen, og følger helsemyndighetenes vurderinger og retningslinjer.

Hovedmålet vårt er å fortsette å tilby rusbehandling og det forutsetter at vi tar covid-19 Pandemien på alvor. For oss betyr det at vi har godt smittevern og gjør tilpasninger i behandlingen slik at vi ivaretar: 1.Smittevern og 2.Behandlingen.

Vi avholder daglige møter internt for å fortløpende evaluere tiltakene våre opp mot helsemyndighetenes vurderinger og retningslinjer.

Skal du i behandling:

Dersom du har testet positivt på covid-19, har symptomer eller er i karantene ber vi om at du ikke kommer til klinikken.

Ring til klinikken, 613 62 970, for å avtale videre oppfølging.

Ved ankomst til klinikken vil du sitte 14 dager i karantene før du møter de andre pasientene.

Interaksjon med personer utenfor klinikken:

Det er nå begrensninger på permisjoner og besøk på klinikken, vi har avlyst familieuker og ettervern med tidligere pasienter her på klinikken. Vi opprettholder en tett kontakt via telefon og videomøter.