Archive | Nyheter RSS feed for this section

Ledig stilling som klinikkleder

ValdresKlinikken søker ny klinikkleder ValdresKlinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling som korttids døgnbehandling med 21 plasser. Vi benytter som hovedverktøy strukturert gruppeterapeutisk metode integrert med 12-trinnsprogrammet. De 12- trinn benyttes til å bevisstgjøre pasienten om sin rusavhengighet. Vi har også et tilbud til den rusavhengige sin familie som en del av pasientens rusbehandling. Klinikken har et […]

Informasjon fra Valdres Venner


Informasjon fra Valdres Venner! Hei, dette er en kort informasjon til alle som har en eller annen tilknytning til ValdresKlinikken og/eller AA. Vi er en gjeng som møtes fredag til søndag 3-4 ganger i året her i Valdres. Etter god vilje og enighet med ValdresKlinikken har vi Raschehuset til disposisjon, og ordner oss selv med egen mat. Programmet for helga er […]

Private innleggelser

Helse Sør-Øst og Helse Vest har nå avtale om å kjøpe alle våre  21 behandlingsplasser. Vi har derfor ikke kapasitet til å ta imot private innleggelser.