Ledig stilling som psykologspesialist 100%

ValdresKlinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling som korttids døgnbehandling med 21 plasser. Vi benytter strukturert gruppeterapeutisk metode og AA sitt 12-trinnsprogram som hovedverktøy i behandlingen. De 12- trinn benyttes til å bevisstgjøre pasienten om sin rusavhengighet. Vi har også et tilbud til den rusavhengige sin familie som en del av pasientens rusbehandling. Klinikken har et tverrfaglig behandlingsteam. Vi er en del av spesialisthelsetjenestetilbudet gjennom avtaler med Helse Sør-Øst RHF (11 plasser) og Helse Vest RHF (10 plasser).

Psykologstillingen inngår i vårt behandlingsteam som er sammensatt av lege, psykiater, psykolog, sykepleiere, sosionomer, klinisk ernæringsfysiolog og rusterapeuter (addiktologer). Klinikken har et tverrfaglig team hvor tidligere rusavhengige er inkludert. Den kombinasjonen vi har av helse- og sosialfaglig personale og rusterapeuter/behandlere med brukererfaring optimaliserer vårt behandlingstilbud. Pasientene får noen å identifisere seg med hvor de kan erfare at det er mulig å komme ut av misbruket.

Hovedoppgaver/ansvarsområder

 •  Ha et helhetlig behandlingsansvar (koordinator) for et antall pasienter. Det inkluderer å planlegge og koordinere behandlingen i fase 1 og fase 2 ut i fra pasientens behov. Videre å skrive epikriser, henvisninger og kontakt med innleggende-/oppfølgende instanser i hjemkommune og spesialisthelsetjenesten.
 • Lede psykoedukativ- og dynamisk gruppeterapi.
 • Vurdere pasientenes behov for individuell terapi/oppfølging sammen med psykiater og behandlingsteam.
 • Gi individuell psykoterapeutisk oppfølging under rusbehandlingen.
 • For øvrig delta i samarbeidsmøter internt og med eksternt hjelpeapparat samt journalføring/dokumentering etter gjeldene retningslinjer.

Det er vesentlig at arbeidet utføres i et nært og godt samarbeid med øvrig behandlingsteam i klinikken generelt og medisinsk ansvarlig lege/psykiater og avdelingsleder spesielt.

 Kvalifikasjoner

 • Fullført psykologutdanning og eventuelt spesialisering.
 • Autorisasjon for å arbeide som psykolog i Norge.
 • Erfaring med rus og avhengighet.
 • Beherske norsk godt skriftlig og muntlig.
 • Kjennskap til norsk offentlig helsevesen.

Personlige egenskaper

I ansettelsen vil vi vektlegge personlig egnethet til stillingen.

 • Du har interesse for å arbeide med rusavhengige og evner å være tilstede i selve møtet med pasienten.
 • Du er i stand til å arbeide selvstendig og samtidig i nær dialog og samarbeid med dine kollegaer og eksternt hjelpeapparat.
 • Du kan arbeide under press, men også roe situasjonen ned når mye skjer samtidig.
 • Du evner å planlegge din arbeidsdag, samtidig som du er fleksibel når det skjer uforutsette ting.
 • Du ser ditt arbeid også som en mulighet til egen personlig utvikling og vekst.

Vi er en klinikk som har  fokus på å ha et godt arbeidsmiljø og ivaretagelse av de ansatte i et miljø preget av pasienter med et høyt fryktnivå. Vi tilbyr deg utviklende og spennende arbeidsoppgaver. Klinikken har et internt gruppeveiledningstilbud for alle i behandlingsavdelingen. Lønn og øvrige betingelser eller avtale. Arbeidstiden vil i all hovedsak være på dagtid mandag til fredag. Tiltredelse etter avtale.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:

klinikkleder Bjørg Lie 930 49 496

SØKNADSFRIST:   01. oktober 2019

Skriftlig søknad og CV sendes elektronisk til: bjorg.mari.lie@valdresklinikken.no

 Attester, vitnemål og dokumentasjon på autorisasjon medbringes ved et eventuelt intervju.