Vi søker etter sommervikar og tilkallingsvikar til vårt kjøkken

ValdresKlinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling som korttids døgnbehandling med 21 plasser. Klinikken er en del av spesialisthelsetjenestetilbudet gjennom avtaler med Helse Sør-Øst RHF (11 plasser) og Helse Vest RHF (10 plasser).

 Vi søker etter sommervikar fra mai/juni 2018.  Vi har også behov for tilkallingsvikarer. Du vil arbeide i et kreativt og allsidig miljø hvor maten lages på ferske råvarer og av høy kvalitet.

For informasjon om stillingen kontakt:

Kjøkkensjef Stein Thorsen på telefon 90722280.

Søknad sendes elektronisk innen 20. mars til: stein.thorsen@valdresklinikken.no