Ny ledelse ved klinikken fra 1.7.17

Etter å ha arbeidet på ValdresKlinikken i snart 20 år fratrer Liss Bhadra Dahl sin stilling som klinikkleder fra 1.7.17. Nåværende nestleder Bjørg Lie tar da over som ny klinikkleder. Klinikken har også rekruttert ny nestleder internt. Anne Døvre tiltrer stillingen fra 1.7.17.