Ledig stilling som sosionom 100%

ValdresKlinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling som korttids døgnbehandling med 21 plasser. Vi benytter strukturert gruppeterapeutisk metode og AA sitt 12-trinnsprogram som hovedverktøy i behandlingen. De 12- trinn benyttes til å bevisstgjøre pasienten om sin rusavhengighet. Vi har også et tilbud til den rusavhengige sin familie som en del av pasientens rusbehandling. Klinikken har et tverrfaglig behandlingsteam. Vi er en del av spesialisthelsetjenestetilbudet gjennom avtaler med Helse Sør-Øst RHF (11 plasser) og Helse Vest RHF (10 plasser).

Sosionomstillingen inngår i vårt behandlingsteam som er sammensatt av lege, psykiater, psykolog, sykepleiere, sosionomer, klinisk ernæringsfysiolog og rusterapeuter (addiktologer). Klinikken har et tverrfaglig team hvor tidligere rusavhengige er inkludert. Den kombinasjonen vi har av helse- og sosialfaglig personale og rusterapeuter/behandlere med brukererfaring optimaliserer vårt behandlingstilbud. Pasientene får noen å identifisere seg med hvor de kan erfare at det er mulig å komme ut av misbruket.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for klinikkens sosialfaglige arbeid
 • Bidra med sosialfaglig kompetanse i tverrfaglig behandlingsteam
 • Kartleggingsarbeid
 • Råd og veiledning
 • Undervisning
 • Koordinering
 • Samarbeid og kontakt med kommunal helse- og omsorgstjeneste og NAV for planlegging av videre tiltak for innlagte pasienter

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sosialt arbeid/sosionom
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Erfaring fra NAV og kommunalt sosialfaglig arbeid
 • Erfaring med rus -og avhengighetsproblematikk

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for å arbeide med rusavhengige og evner å være tilstede i selve møtet med pasienten.
 • Du er i stand til å arbeide selvstendig og samtidig i nær dialog og samarbeid med dine kollegaer og eksternt hjelpeapparat.
 • Du kan arbeide under press, men også roe situasjonen ned når mye skjer samtidig.
 • Du evner å planlegge din arbeidsdag, samtidig som du er fleksibel når det skjer uforutsette ting.
 • Du ser ditt arbeid også som en mulighet til egen personlig utvikling og vekst.

Vi er en klinikk som har fokus på å ha et godt arbeidsmiljø og ivaretagelse av de ansatte i et miljø preget av pasienter med et høyt fryktnivå. Vi tilbyr deg utviklende og spennende arbeidsoppgaver. Klinikken har et internt gruppeveiledningstilbud for alle i behandlingsavdelingen. Lønn og øvrige betingelser eller avtale. Arbeidstiden vil i all hovedsak være på dagtid mandag til fredag. Tiltredelse etter avtale.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med klinikkleder Bjørg Mari Lie 930 49 496

SØKNADSFRIST: 1. april 2019

Skriftlig søknad og CV sendes elektronisk til: bjorg.mari.lie@valdresklinikken.no