Ledig stilling som rusterapeut (addiktolog) 100 % stilling

ValdresKlinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling som korttids døgnbehandling med 21 plasser. Vi benytter strukturert gruppeterapeutisk metode og AA sitt 12-trinnsprogram som hovedverktøy i behandlingen. De 12- trinn benyttes til å bevisstgjøre pasienten om sin rusavhengighet. Den rusavhengige sin familie får tilbud om en ukes familiebehandling i løpet av den tiden pasienten er innlagt.

Klinikken er en del av spesialisthelsetjenestetilbudet gjennom avtaler med Helse Sør-Øst RHF (11 plasser) og Helse Vest RHF (10 plasser).

Vi søker etter rusterapeut (addiktolog). Stillingen innebærer å arbeide i turnus med vakter aften, natt og hver andre helg.

Stillingen inngår i vårt behandlingsteam som er sammensatt av lege, psykiater, psykolog, sykepleiere, sosionomer, klinisk ernæringsfysiolog og rusterapeuter (addiktologer). Klinikken har et tverrfaglig team hvor tidligere rusavhengige er inkludert. Den kombinasjonen vi har av helse- og sosialfaglig personale og rusterapeuter/behandlere med brukererfaring optimaliserer vårt behandlingstilbud.

Hovedoppgaver

Veilede pasienter i 12-trinnsprogrammet

Delta i gruppeterapien

Nattevakt

Kvalifikasjoner:

  • Egen erfaring innen rus og avhengighet
  • Utdanning innen rus og avhengighet er en fordel
  • Gjennomført 12 trinnsbehandling
  • Rusfrihet i over 5 år
  • Aktiv deltager i AA – NA

Personlig egenskaper:

I ansettelsen vil vi vektlegge personlig egnethet til stillingen.

  • Du har interesse for å arbeide med rusavhengige og evner å være tilstede i selve møtet med pasienten.
  • Du er i stand til å arbeide selvstendig og samtidig i nær dialog og samarbeid med dine kollegaer.
  • Du kan arbeide under press, men også roe situasjonen ned når mye skjer samtidig.
  • Du evner å planlegge din arbeidsdag, samtidig som du er fleksibel når det skjer uforutsette ting.
  • Du ser ditt arbeid også som en mulighet til egen personlig utvikling og vekst.

Vi er en klinikk som har stort fokus på å ha et godt arbeidsmiljø og ivaretagelse av de ansatte i et miljø preget av pasienter med et høyt fryktnivå. Vi tilbyr deg utviklende og spennende arbeidsoppgaver. Klinikken har et internt gruppeveiledningstilbud for alle i behandlingsavdelingen.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:

klinikkleder Bjørg Mari Lie 930 49 496

SØKNADSFRIST: 6.april 2018

Skriftlig søknad og CV sendes elektronisk til: bjorg.mari.lie@valdresklinikken.no

Attester, vitnemål og dokumentasjon på autorisasjon medbringes ved et eventuelt intervju.