Ledig 46,24 % stilling som rusterapeut (addiktolog)

ValdresKlinikken driver korttids døgnbehandling med 21 plasser. Vi benytter strukturert gruppeterapeutisk metode og AA sitt 12-trinnsprogram som hovedverktøy i behandlingen. De 12- trinn benyttes til å bevisstgjøre pasienten om sin rusavhengighet. Familien til den rusavhengige får tilbud om en ukes familiebehandling i løpet av den tiden pasienten er innlagt.

Klinikken er en del av spesialisthelsetjenestetilbudet gjennom avtaler med Helse Sør-Øst RHF (11 plasser) og Helse Vest RHF (10 plasser).

Stillingen inngår i vårt behandlingsteam som er sammensatt av lege, psykiater, psykolog, sykepleiere, sosionomer og rusterapeuter (addiktologer). Klinikken har et tverrfaglig team hvor tidligere rusavhengige er inkludert. Den kombinasjonen vi har av helse- og sosialfaglig personale og rusterapeuter/behandlere med brukererfaring optimaliserer vårt behandlingstilbud.

Stillingen innebærer arbeid i turnus med dag-, aften-, nattevakt og annen hver helg. I tillegg til den faste stillingen er det behov for vikar ved ferieavvikling og sykdom.

Hovedoppgaver

Veilede pasienter i 12-trinnsprogrammet

Undervisning

Delta i gruppeterapien

Kvalifikasjoner:

 • Egen erfaring innen rus og avhengighet
 • Utdanning innen rus og avhengighet er en fordel
 • Gjennomført 12 trinnsbehandling
 • Rusfrihet i over 5 år
 • Aktiv deltaker i AA – NA
 • Må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Arbeidserfaring fra helsevesenet er ønskelig

Personlig egenskaper:

Vi vektlegger personlig egnethet til stillingen.

 • Du har interesse for å arbeide med rusavhengige og evner å være tilstede i selve møtet med pasienten.
 • Du er i stand til å arbeide selvstendig og samtidig i nær dialog og samarbeid med dine kollegaer.
 • Du kan arbeide under press, men også roe situasjonen ned når mye skjer samtidig.
 • Du evner å planlegge din arbeidsdag, samtidig som du er fleksibel når det skjer uforutsette ting.
 • Du ser ditt arbeid også som en mulighet til egen personlig utvikling og vekst.

Valdresklinkken har et stor fokus på faglig og personlig utvikling hos ansatte. Vi tilbyr deg utviklende og spennende arbeidsoppgaver. Klinikken har et internt gruppeveiledningstilbud for alle i behandlingsavdelingen.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:

klinikkleder Bjørg Mari Lie 930 49 496 eller nestleder Anne Døvre 974 80 736

SØKNADSFRIST: 18. August 2019

Skriftlig søknad og CV sendes elektronisk til: bjorg.mari.lie@valdresklinikken.no

Attester, vitnemål og dokumentasjon på autorisasjon medbringes ved et eventuelt intervju.