Ledig 100 % stilling som sosionom

ValdresKlinikken driver korttids døgnbehandling med 21 plasser. Vi benytter strukturert gruppeterapeutisk metode og AA sitt 12-trinnsprogram som hovedverktøy i behandlingen. De 12- trinn benyttes til å bevisstgjøre pasienten om sin rusavhengighet. Familien til den rusavhengige får tilbud om en ukes familiebehandling i løpet av den tiden pasienten er innlagt.

Klinikken er en del av spesialisthelsetjenestetilbudet gjennom avtaler med Helse Sør-Øst RHF (11 plasser) og Helse Vest RHF (10 plasser).

Stillingen inngår i vårt behandlingsteam som er sammensatt av lege, psykiater, psykolog, sykepleiere, sosionomer og rusterapeuter (addiktologer). Klinikken har et tverrfaglig team hvor tidligere rusavhengige er inkludert. Den kombinasjonen vi har av helse- og sosialfaglig personale og rusterapeuter/behandlere med brukererfaring optimaliserer vårt behandlingstilbud.

Stillingen innebærer arbeid i turnus med dag- /aftenvakt og hver tredje helg.

Hovedoppgaver

Delta som terapeut i gruppen

Undervisning

Være behandler for utvalgte pasienter

Kvalifikasjoner:

  • Sosionom med relevant videreutdanning og arbeidserfaring
  • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for videreutdanning
  • Spesialisering innen rus og avhengighet er en fordel
  • Utdanning / erfaring i 12. trinnsbehandling er en fordel
  • Må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon

Personlig egenskaper:

Vi vektlegger personlig egnethet til stillingen.

  • Du har interesse for å arbeide med rusavhengige og evner å være tilstede i selve møtet med pasienten.
  • Du er i stand til å arbeide selvstendig og samtidig i nær dialog og samarbeid med dine kollegaer.
  • Du kan arbeide under press, men også roe situasjonen ned når mye skjer samtidig.
  • Du evner å planlegge din arbeidsdag, samtidig som du er fleksibel når det skjer uforutsette ting.
  • Du ser ditt arbeid også som en mulighet til egen personlig utvikling og vekst.

Valdresklinkken har et stor fokus på faglig og personlig utvikling hos ansatte. Vi tilbyr deg utviklende og spennende arbeidsoppgaver. Klinikken har et internt gruppeveiledningstilbud for alle i behandlingsavdelingen.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:

Klinikkleder Bjørg Mari Lie 930 49 496 eller nestleder Anne Døvre 974 80 736

SØKNADSFRIST: 18. August 2019

Skriftlig søknad og CV sendes elektronisk til: bjorg.mari.lie@valdresklinikken.no

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.