Fra 1.10.2014 tar vi ikke imot private innleggelser

Helse Sør-Øst og Helse Vest har nå avtale om å kjøpe alle våre behandlingsplasser. Fra 1.10.2014 har vi derfor ikke kapasitet til å ta imot private innleggelser.