Private innleggelser

Helse Sør-Øst og Helse Vest har nå avtale om å kjøpe alle våre  21 behandlingsplasser. Vi har derfor ikke kapasitet til å ta imot private innleggelser.