Forløpskoordinator

Pakkeforløpet i TSB ble innført 01.01.2019. Klinikkens forløpskoordinator er Siv Lexberg, telefon 61362972.