Ledig stilling som klinikkleder

ValdresKlinikken søker ny klinikkleder

ValdresKlinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling som korttids døgnbehandling med 21 plasser. Vi benytter som hovedverktøy strukturert gruppeterapeutisk metode integrert med 12-trinnsprogrammet. De 12- trinn benyttes til å bevisstgjøre pasienten om sin rusavhengighet. Vi har også et tilbud til den rusavhengige sin familie som en del av pasientens rusbehandling.

Klinikken har et tverrfaglig behandlingsteam sammensatt av lege, psykiater, psykolog, sykepleiere, sosionomer og rusterapeuter (addiktologer). Sistnevnte innebærer at tidligere rusavhengige er inkludert i behandlingsteamet, noe som er en vesentlig ressurs for vårt arbeid.

Vi er en del av spesialisthelsetjenestetilbudet gjennom avtaler med Helse Sør-Øst RHF (11 plasser) og Helse Vest RHF (10 plasser).

ValdresKlinikken er organisert som en selveiende næringsdrivende privat stiftelse. Stiftelsen ledes av et styre som fører tilsyn med forvaltningen av virksomheten. Styret ansetter klinikkleder.

Vår nåværende klinikkleder har blitt syk og vi søker derfor etter deg som kan lede klinikkens arbeid videre med den samme høye kvaliteten som vi er anerkjent for.

Hovedoppgaver/ansvarsområder:

Ansvaret for driften av klinikken er delegert fra styret til klinikkleder. Som leder vil du ha det overordnede ansvaret for den helhetlige driften av alle avdelinger i klinikken, og for samarbeidet med avtaleparter/helseregioner og klinikkens styre.

I det daglige arbeidet innebærer det ansvar for:

 • Budsjett og kontinuerlig økonomistyring.
 • Personalgruppen (22,7 årsverk) samt kjøp av eksterne tjenester som økonomi og revisjon.
 • Internkontroll.
 • Kommunikasjon og samarbeid med den offentlige forvaltningen.
 • Ansvar for eksisterende avtaler med Helse Sør – Øst og Helse Vest, og for fremtidige anbudsrunder.
 • Overordnet ansvar for å sikre 100 % utnyttelse av behandlingsplassene.
 • Overordnet ansvar for pasientbehandlingen samt ivaretagelse av brukermedvirkning.
 • Bygningsmassen.
 • Saksforberedelse til styre/-årsmøter hvor klinikkleder deltar.

Vi søker kandidater som:

 • Evner å lede en rusbehandlingsklinikk innen spesialisthelsetjenesten hvor hovedverktøyet er gruppeterapeutisk metode integrert med 12-trinnsprogrammet.
 • Er i stand til å være en samlende og motiverende faktor i en tverrfaglig sammensatt faggruppe.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og kan være trygg i lederrollen.
 • Allerede har kjennskap til eller er villig til å sette seg inn i klinikkens fagområde, politiske- og administrative rammebetingelser for rusfeltet, offentlig og privat helseforvaltning/lovverk og anbudsprosesser.
 • Behersker godt norsk skriftlig og muntlig.
 • Har høyere relevant utdanning fortrinnsvis helse- eller sosialfaglig på minimum bachelor nivå og har lederutdanning.
 • Kan vise til erfaring fra ledelse innen helse- eller sosialsektoren.

I ansettelsen vil vi vektlegge personlig egnethet til stillingen. Vi tilbyr deg en utviklende, utfordrende og spennende jobb i en godt drevet og vel ansett organisasjon, med dyktige medarbeidere. Lønn, tiltredelse og øvrige betingelser etter avtale. Arbeidssted er 2910 Aurdal. Det er en fast 100 % stilling.

Ta gjerne kontakt med fungerende klinikkleder Anne Døvre på telefon 97480736.

SØKNADSFRIST: 21. oktober 2020.

Intervju planlegges gjennomført i uke 44 og 45

Skriftlig søknad og CV sendes elektronisk til: [email protected]

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.